حبوبات و غلات ,

menuordersearch
p-vasef.ir
جستجو در فروشگاه
لپه اعتماد
کیسه 30 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

لپه اعتماد

بسته 5 کیلویی

170,000 تومان موجود
عدس ریز
کیسه 45 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

عدس ریز

بسته 5 کیلویی

90,000 تومان موجود
لوبیا قرمز
کیسه 50 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

لوبیا قرمز

بسته 5 کیلویی

117,500 تومان موجود
ماش
کیسه 30 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

ماش

بسته 5 کیلویی

87,500 تومان موجود
لوبیا چشم بلبلی
کیسه 30 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

لوبیا چشم بلبلی

بسته 5 کیلویی

127,500 تومان موجود
لوبیا سفید
کیسه 50 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

لوبیا سفید

بسته 5 کیلویی

88,500 تومان موجود
لوبیا چیتی
کیسه 50 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

لوبیا چیتی

بسته 5 کیلویی

117,500 تومان موجود
عدس
کیسه 45 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

عدس

بسته 5 کیلویی

105,000 تومان موجود
جو پوست کنده
کیسه 50 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

جو پوست کنده

بسته 5 کیلویی

27,500 تومان موجود
گندم پوست کنده
کیسه 50 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

گندم پوست کنده

بسته 5 کیلویی

27,500 تومان موجود
جو خرد شده
کیسه 40 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

جو خرد شده

بسته 5 کیلویی

27,500 تومان موجود
گندم خرد شده
کیسه 40 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

گندم خرد شده

بسته 5 کیلویی

27,500 تومان موجود
جو پرک شده
کیسه 15 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

جو پرک شده

بسته 5 کیلویی

27,500 تومان موجود
نخود
کیسه 30 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

نخود

بسته 5 کیلویی

123,000 تومان موجود
ذرت تیبا سفید
کیسه حدود 20 کیلو

ذرت تیبا سفید

کیسه حدود 20 کیلو

0 تومان نا موجود
ذرت تیبا سبز
کیسه حدود 20 کیلو

ذرت تیبا سبز

کیسه حدود 20 کیلو

0 تومان نا موجود
logo

کاشان - خیابان محتشم - جنب قدر 14
09022640013