پخش واصف ,

menuordersearch
p-vasef.ir
جستجو در فروشگاه
حبوبات
آرد نخودچی اعتماد
کیسه 25 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

آرد نخودچی اعتماد

بسته 5 کیلویی

92,500 تومان موجود
زرشک
بسته 5 کیلویی

زرشک

بسته 5 کیلویی

300,000 تومان موجود
کنجد
کیسه 25 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

کنجد

بسته 5 کیلویی

200,000 تومان موجود
سیاه دانه
کیسه 25 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

سیاه دانه

بسته 5 کیلویی

400,000 تومان موجود
تخمه شربتی درشت
کیسه 30 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

تخمه شربتی درشت

بسته 5 کیلویی

0 تومان نا موجود
تخمه شربتی ریز
کیسه 25 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

تخمه شربتی ریز

بسته 5 کیلویی

300,000 تومان موجود
اسفرزه
کیسه 25 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

اسفرزه

بسته 5 کیلویی

190,000 تومان موجود
خاکشیر
کیسه 50 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

خاکشیر

بسته 5 کیلویی

130,000 تومان موجود
مغز بادام
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

مغز بادام

بسته 5 کیلویی

0 تومان نا موجود
فندق بوداده
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

فندق بوداده

بسته 5 کیلویی

355,000 تومان موجود
تخمه هندوانه
کیسه 20 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

تخمه هندوانه

بسته 5 کیلویی

150,000 تومان موجود
تخمه ژاپنی
بسته 5 کیلویی

تخمه ژاپنی

بسته 5 کیلویی