پخش واصف ,

menuordersearch
p-vasef.ir
جستجو در فروشگاه
حبوبات
کنجد
کیسه 25 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

کنجد

بسته 5 کیلویی

175,000 تومان موجود
سیاه دانه
کیسه 25 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

سیاه دانه

بسته 5 کیلویی

225,000 تومان موجود
تخمه شربتی درشت
کیسه 30 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

تخمه شربتی درشت

بسته 5 کیلویی

155,000 تومان موجود
تخمه شربتی ریز
کیسه 25 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

تخمه شربتی ریز

بسته 5 کیلویی

250,000 تومان موجود
اسفرزه
کیسه 25 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

اسفرزه

بسته 5 کیلویی

190,000 تومان موجود
خاکشیر
کیسه 50 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

خاکشیر

بسته 5 کیلویی

140,000 تومان موجود
مغز بادام
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

مغز بادام

بسته 5 کیلویی

775,000 تومان موجود
فندق بوداده
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

فندق بوداده

بسته 5 کیلویی

355,000 تومان موجود
تخمه هندوانه
کیسه 20 کیلویی
بسته 10 کیلویی
بسته 5 کیلویی

تخمه هندوانه

بسته 5 کیلویی

135,000 تومان موجود
تخمه ژاپنی
.

تخمه ژاپنی

.

0 تومان نا موجود
تخمه کدو
.

تخمه کدو

.

0 تومان نا موجود
پسته بادامی نمکی
.

پسته بادامی نمکی

.

0 تومان نا موجود
پسته بادامی خام
.

پسته بادامی خام

.

0 تومان نا موجود
پسته بادامی بوداده
.

پسته بادامی بوداده

.

0 تومان نا موجود
سوهان سنتی سپاس طلایی
انواع طعم ها

سوهان سنتی سپاس طلایی

انواع طعم ها

6,000 تومان موجود
باسلوق شیرین باران
کارتن 10 کیلویی

باسلوق شیرین باران

کارتن 10 کیلویی

0 تومان نا موجود
logo

کاشان -خیابان محتشم - جنب قدر 14
09022640013